Naše služby

 • Správa počítačov a sietí

  Správa počítačov a sietí

  Asistencia pri vytváraní firemnej IT infraštruktúry všetkého druhu, softvérová pomoc a konzultácia. Radíme, staráme sa a pomáhame.
 • Administrácia systémov

  Administrácia systémov

  Máme skúsenosti so širokým rozsahom firemných systémov v oblasti ECM, CRM, ERP, DMS a BI. Zabezpečujeme ich správu a pravidelnú údržbu.
 • Vývoj softvéru

  Vývoj softvéru

  Naši špecialisti pre Vás analyzujú Vaše potreby, navrhnú Vám optimálne riešenie. Neostávame pri návrhu, meníme predstavy na skutočnosť, čím optimalizujeme Váš súčasný stav.
 • Tlačové služby

  Tlačové služby

  Príprava tlačových materiálov ako aj ich samotné vyhotovenie v digitálnej alebo papierovej podobe v rozsahu od jednotlivých marketingových materiálov až po komplexné tlačové aplikácie zahŕňajúce hromadnú tlač a obálkovanie dokumentov.
 • Riadenie dokumentov

  Riadenie dokumentov

  Vytvorenie dokumentu je len začiatkom jeho cesty v rámci spoločnosti i mimo nej. Pomáhame Vám riadiť Vaše dokumenty vrátane digitalizačných a schvalovacích procesov.
 • Analýza a implementácia optimálneho riešenia

  Analýza a implementácia optimálneho riešenia

  Nekonečná administratíva a zložité procesy už zložili nejednú spoločnosť na trhu. Na veľkosti nezáleží a tento problém môžu mať veľkí aj malí. Navrhneme Vám ako zautomatizujete svoje procesy a znížite svoje náklady. Nami poskytované riešenia Vám prinášajú úžitok vo všetkých sférach Vášho podnikania.
 • Ponúkame Vám profesionálnu konzultáciu bezplatne

  Navrhneme riešenie pre Vaše potreby vo svete internetu, televízie, tlače a ľudských zdrojov